maandag 16 september 2019

BRONSTEXCURSIES


Voor deelname aan een van de burlexcursie dient u een ticket te kopen via de website van: Stichting het Limburgs Landschap
Een totaaloverzicht vindt u onderaan in deze blog.

MA 16-9 HERTEN, MAAR GEEN HINDES

Maandagavond met een groep van ongeveer 15 personen Weerterbos ingelopen. Rechts voorbij de Brensbrug een eenzame oude heer die af en toe een beetje burlde.
Bij de toren een groepje van 6 herten vlakbij het bos bij de grenskerk. Meer recht voor de toren nog 2 wat grotere herten. Een derde hert kwam nog tevoorschijn vanuit het tegenoverliggende bos. Geen hinde te zien. Wel wat burlen maar weinig bronstactiviteit. Twee zwarte ooievaars in het ven. Op grashutdijk nog tweetal vossen waargenomen. Op terugweg stond het oude hert nog op dezelfde plaats. Iets meer actief met burlen. Geen idee waar de hinden zich ophielden.

Frans Boonen

zondag 15 september 2019

ZA 14 + ZO 15/9 EENZAAM

Eenzaam stond hij daar tussen de bomen die de afscheiding vormt tussen het grasveld bij de Brensbrug en de Oude Graaf. De donkerste van alle edelhertmannen met een mooi groot gewei, waarvan de brede horizontale kroon een vijftal gesplitste takken heeft, stond loerend naar ons te kijken. Zijn kop meebewegend met onze voortbeweging. Af en toe burlend. Al jaren kun je hem in de buurt van de Brensbrug tijdens de bronsttijd vinden. Soms op het grasdeel soms tussen de bomen. Altijd afgezonderd van de rest van zijn soortgenoten. Een, in mijn ogen, mooie en stoere man die, zo ver ik heb meegemaakt, nooit heeft meegedaan in de strijd om de hinden. Een mooi fors gewei, een donkere brede kraag en soms krachtig geburl zijn kenmerken van een edelhertenman in de voortplantingsperiode en toch is hij niet actief.
Een paar honderd meter verderop op het uitgestrekte grasveld voor de toren gaan de hinden met jongen verder met grazen onder het toeziende oog van het plaatshert. Een man die het druk heeft de hindegroep in zijn buurt te houden en de andere mannen op een afstand. Hij loopt stoer en uitdagend heen en weer. Soms dreigend en burlend naar rivalen dan weer in draf achter een van de dames aan. Het burlen klinkt van verschillende kanten. Soms is de producent zichtbaar, soms onzichtbaar tussen de bomen.
Al die tijd is de eenzame man niet bewust wat er op het grote grasveld gaande is. Hij kan het niet zien. Alleen aan het geburl van de anderen zou hij een beeld kunnen vormen van wat er zich afspeelt, wie mogelijk de leiding heeft over de hinden. De eenzame man doet blijkbaar ook dit jaar niet mee en zal zich daarom ook dit jaar niet voortplanten. Waarom doet hij niet actief mee? Voelt hij zich de mindere? Of wil hij gewoon niet? Maar waarom zou alleen bij mensen grote individuele verschillen bestaan en waarom niet bij dieren? Misschien heeft deze man gewoon geen behoefte aan sociaal contact, is hij te verlegen of te bang. Ik zal nooit weten of datgene wat voor mensen geldt ook van toepassing is voor edelherten.

Ron Vodegel
ZO 15-9 DAATJESHOEVEBURL

Vanmorgen was het burlen  bij Daatjeshoeve al te horen.  Na een korte inleiding snel vertrokken richting wildkansel. Bij de wildkansel aangekomen bevonden zich voor het ven in totaal 22 herten waarvan 4 volwassen herten. Na een tijd ze aanschouwt te hebben weer terug naar Daatjeshoeve waar een lekker ontbijt ons wachtte.

Léon Goossens

zaterdag 14 september 2019

ZA 14-9 JONG EN OUD

Vanmorgen een rondje Weerterbos gedaan samen met 10 bezoekers. Bij de brug over de Oude graaf zagen we achter het hek een groep hindes staan met een volwassen hert maar ook met een jongeman. Een stukje verder stond, links van het pad, een waarschijnlijk oud hert. Zijn gewei had een bijna zwarte kleur. Later zagen we de groep links achter in het veld de groep lopen, af en toe hoorden we voorzichtig wat burlen. In het nog weinige water waren onder andere een zwarte ooievaar en een paar kraanvogels te zien. Het begin is gemaakt.

Ed Hemmes

vrijdag 13 september 2019

VR 13-9 GOED VERSTOPT

Stipt om 18.00 uur met 10 enthousiaste mensen het Weerterbos in gegaan. Onderweg naar de wildtoren was het rustig. Langs het raster werd een eerste glimp van de edelherten opgevangen. Ze stonden goed verstopt achter het riet. De paarden lieten zich beter zien. De hele kudde stond vlakbij het raster, waardoor we ze goed konden bekijken. Op de wildtoren was het rustig er stond een jong hert in het veld en de rest van de dieren was niet te zien. Vogels waren wel aanwezig zoals knobbelzwaan, grote zilverreiger en twee zwarte ooievaars. Na een kwartier wachten werd er wat voorzichtig geburld. Ook kwamen in de verte de hindes uit het bos tevoorschijn. Daarna kwamen er steeds meer hindes tevoorschijn en ook een van de mannetjes kwam mee het bos uit. Om half acht terug gelopen en onderweg nog even stilgestaan op enkele plekken om nog even de herten te bekijken. Het geburl werd ook steeds luider, en met een laag overvliegende zwarte ooievaar verlieten we het gebied.

Lia Oosterwijk


dinsdag 10 september 2019

WO 11-9: HERFST

Op deze regenachtige en herfstige avond met een groep van ongeveer 15 personen vertrokken vanaf de Daatjeshoeve. Bij de Brensbrug, geen herten. Ook geen geburl. Door naar de Slenk: niets. Grenskerk: ook niets te zien, alleen wat exmoors.


Maar bij de wildtoren werd ons geduld beloond en stond op het pad voor het hek een hinde [met halsband] en het resultaat van de bronst van een jaar geleden: een kalf. Lekker dichtbij zodat iedereen er prima van kon genieten. Weliswaar op hun hoede, zeker het kalf, maar ze bleven rustig staan grazen en natuurlijk ook de groep constant in de gaten houden. Op de foto zie je dat het kalf al bijna net zo groot is als de hinde zelf en op de zijkant zijn nog wat 'bambivlekjes' te zien.
De hinde met halsband, inclusief zender, is nog uit 2005, toen de dieren zijn uitgezet in het Weerterbos en gevolgd werden om het terreingebruik te monitoren.

Op de toren was een groep van 19 dieren, inclusief hert te zien. De groep is dus geformeerd, maar er was nog weinig loos [er werden enkele voorzichtige burltjes gehoord]. Het blijft de vraag of dat de komende dagen niet gaat veranderen.

Henk Heijligers

maandag 9 september 2019

ZO 9-9: HERTENGROEP


Tegen 18.00 uur waren de 12 aangemelde personen aanwezig, vooral mensen uit de regio. Na wat uitleg over Het Limburgs Landschap zijn we vertrokken richting Weerterbos, vooraan wat verteld  over de functie van het bos, vlinders, planten, het onderhoud en de wateropvang dat voor de mensen uit Weert erg interessant bevonden werd.

Bij het raster (de toegangspoort naar het hertengebied) een toelichting gegeven over de edelherten in het gebied, we werden al an snel verrast door een grote groep dieren hindes met kalveren en 1 hert [mannetje]. Ze stonden bij de Brensbrug in het open gedeelte bij de bosrand. Met de verrekijker konden ze heel goed gezien worden. Er werden veel foto’s gemaakt, verder lopend richting grenskerkmonument waar de bezoekers veel interesse in hadden, dus ook daar uitleg gegeven. Doorgelopen naar de uitkijktoren waar we werden opgewacht door Truus, een van de vrijwilligers in het Weerterbos, hier waren verder geen herten te zien. In de verte liepen de Exmoorpaarden en bij het water zaten zwanen, reigers en ook de zwarte ooienvaar. Er werden foto’s gemaakt en natuurlijk van het mooie uitzicht genoten. Kortom een prachtige avond. Sommige waren al eerder geweest, maar vonden dat een excursie een duidelijke meerwaarde had.

Tegen half 19.30 uur zijn we teruggelopen, bij de Brensbrug stonden in de bosrand nog een paar herten, helaas nog geen geburl. Rond 20 uur waren we weer bij de Daatjeshoeve waar door de meesten, met een  rankje buiten op het terras, nog werd genoten van een heerlijk nazomeravond.

Peter van de Brand

donderdag 8 augustus 2019

Burlexcursies 2019Kom edelherten kijken in het Weerterbos.
Voor deelname aan een van de onderstaande burlexcursie dient u een ticket te kopen via de website van: Stichting het Limburgs Landschap

De kosten bedragen € 6,00 per persoon [Beschermers van Het Limburgs Landschap betalen € 4,00].
Het is mogelijk om voor of na de excursie iets te nuttigen in de Daatjeshoeve. Voor openingstijden: www.daatjeshoeve.nl.
De excursie op zondag 15 september, zaterdag 21 september, zondag 29 september en zondag 6 oktober wordt afgesloten met een ontbijt in de Daatjeshoeve. De kosten van ontbijt en excursie bedragen € 12,95.

De excursies bestaan uit maximaal 25 personen en gaan specifiek in op de edelherten. De paden zijn goed toegankelijk [wandeling is ongeveer 6 km], denk aan verrekijker en muggenstift. Honden zijn niet toegestaan bij de excursie.

Excursies 2019


Zondag 8 september { 18.00 uur

Woensdag 11 september | 18.00 uur
Vrijdag 13 september | 17.30 uur
Zaterdagochtend 14 september | 7.00 uur
Zaterdagavond 14 september | 18.00 uur
Zondagochtend 15 september | 7.30 uur, aansluitend ontbijt Daatjeshoeve
Zondagavond 15 september | 18.00 uur

Maandag 16 september | 18.00 uur
Dinsdag 17 september | 18.00 uur
Donderdag 19 september | 18:00 uur
Vrijdag 20 september | 18.00 uur
Zaterdagochtend 21 september | 7.30 uur, aansluitend ontbijt Daatjeshoeve
Zondagochtend 22 september | 7.30 uur
Zondagavond 22 september | 17.30 uur

Maandag 23 september | 17.30 uur
Dinsdag 24 september | 17.30 uur
Woensdag 25 september | 17.30 uur
Donderdag 26 september | 17.30 uur
Vrijdag 27 september | 17.30 uur
Zaterdagochtend 28 september | 7.30 uur
Zondagochtend 29 september | 7.30 uur, aansluitend ontbijt Daatjeshoeve
Zondagavond 29 september | 17.30 uur

Maandag 30 september | 17.30 uur
Dinsdag 1 oktober | 17.30 uur
Woensdag 2 oktober | 17.30 uur
Donderdag 3 oktober | 17:30 uur
Vrijdag 4 oktober | 17.30 uur
Zaterdagochtend 5 oktober | 7.30 uur
Zaterdagavond 5 oktober | 17.30 uur
Zondagochtend 6 oktober | 7.30 uur, aansluitend ontbijt Daatjeshoeve
Zondagavond 6 oktober | 17.30 uur