woensdag 3 oktober 2012

Excursies komende week, wel aanmelden

Komende week is er nog ruimte voor deelname aan de edelhertenexursies. U dient zich aan te melden via: www.limburgs-landschap.nl/agenda. Bij de Daatjeshoeve kunt u voor de excursie een broodje of kop koffie nuttigen (www.daatjeshoeve.nl)

Woensdag 3 oktober | 17.30 uur
Donderdag 4 oktboer | 17.30 uur

Op donderdag 4 oktober vindt de laatste edelhertenexcursie van dit seizoen plaats.

Jan van der Heiden heeft een aantal filmopnames gemaakt in het Weerterbos
http://www.youtube.com/watch?v=spS9iJyUhRY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ob2qpcz8Kdo&feature=plcp

Dat de edelhertenbronst tot inspitatie leidt blijkt wel uit onderstaande:

Anti Burl

Een oude bok aan de bar van de Daatjeshoeve
stond onmatig van de jonge te proeven.
Hierbuiten, sprak hij, in het Weerterbos
daar burlt en vecht het er weer flink op los.
Geweien kletteren, moet je m'n oude makkers horen,
hun geloei doet pijn aan mijn gevoelige oren.
Wat een gedoe en dat alles om die hinden,
we zouden er toch vreedzaam een kunnen vinden!
Waarom leven wij herten niet in paren knus te saam?
Waarom schiep de schepper ons niet monogaam...

Ted Dekkers

dinsdag 2 oktober 2012

Dinsdag 2 oktober: futloos

Vanavond waren er 3 deelnemers. Wel enthousiaste mensen. Er is wel wat gebeurd vannacht of vanmorgen. Gisteravond had het gote manke hert 14 hindes, vanavond liep het grote hert niet mank en waren er 13 hindes. Mijn conclusie: ander hert en het manke hert heeft nog 1 of 2 hindes bij zich. Ze lagen half in het bosje. Er wer nog wel wat geburld, maar erg zwak. Ik denk dat de fut er letterlijk uit is.

Ellen Luijks

maandag 1 oktober 2012

Maandag 1 oktober: dreiging in de lucht

Fonteintjes water spatten op vanuit de nieuwe natuur bij het Weerterbos. Waar eens weilanden waren zijn nu natte laagtes ontstaan. Natuur. Het betere graafwerk waarbij het zand zich nuttig maakt bij de nieuwe natuurbrug.
Ik zal de door het water galopperende hoofdrolspelers even aan u voorstellen.Voorop loopt een hinde(vrouwelijk edelhert), erachteraan een jong hert (mannelijk dier). Die heeft een wig gedreven tussen de hinde en haar kalf. Daar weer achteraan rennen nog vier herten, allemaal in enige staat van opwinding. Seksuele opwinding. Een van deze herten heeft nog maar één geweistang. Waarschijnlijk is de andere afgebroken bij een gevecht. Ze blijven wel eens in elkaar haken die vertakte geweien.
Het imposante (plaats)hert dat het grootste deel van de hindes tot zijn harem heeft gevochten is bij een eerder gevecht gewond geraakt. Zere poot. Hij loopt ook mank en is gaan liggen. Misschien dat hij daarom zo laat reageert als twee hindes met een kalf van zijn kudde afdwalen. Steeds verder weg. Richting een imposant burlende uitdager. Die is aangenaam verrast, ziet zijn kans schoon en posteert zich na een korte galop tussen het plaatshert en de hindes. Intussen zwelt het geburl van wel 4 of 5 herten aan tot prehistorische proporties. Er gaat wat gebeuren, er hangt dreiging in de lucht.
De uitdager lijkt de confrontatie bij nader inzien te willen vermijden, wijkt, bedenkt zich, draait en gaat vol voor de aanval. Twee machtige koppen omlaag. Klabang! Geweien vervlochten. Duwen wat je kan. Wat nou, zere poot! Na enkele minuten kiest de uitdager onverwacht het hazenpad. Slappeling. Hij leek groter, sterker en fitter.
Als de uitgeputte triomfator het terrein overziet ziet hij tot zijn ontzetting (ik verplaats me even in het edelhert) dat een vijftal jonge viriele herten zich om zijn kudde heeft geposteerd. Eén van dappere nieuwkomer heeft zelfs al een hinde (met kalf) apart gejaagd en drijft haar steeds verder weg van de kudde. De overige heren besluiten de kuierlatten te nemen als het plaatshert weer mankend terugdraaft naar zijn resterende vrouwen. Dat leidt tot de ComedyCaper-achtige scène met de hinde voorop, de stouterik erachter, daarna het kalf en vervolgens de andere vrijgezelle herten. Grote bochten rennend verdwijnen ze in de verste bosrand.
U hebt nog een week om dit zelf live te aanschouwen. In de ochtend- en avondschemer. Indrukwekkend.

Mari de Bijl