maandag 11 oktober 2010

Zondagochtend 10 oktober

Vanmorgen met ongeveer 20 man vertrokken. 15 mensen hadden zich opgegeven en een paar kennissen van mij zelf gingen ook mee. Op het weiland bij de Brensbrug waren ongeveer 4 hindes te zien met twee grote herten. De herten bekeken elkaar nauwelijks; de brons lijkt dus nu echt voorbij. Een van de herten liep flink mank. Op de toren geen herten te zien. Wel enkele vogelaars die uitkeken naar rode wouwen. Die zouden nu trekken.

Harry Cuypers 

zondag 10 oktober 2010

Zaterdagavond 9 oktober

Was geen enkele activiteit te bespeuren. Bij uitkijktoren 2 reeen aan de verre rechter bosrand achter de Oude Graaf.  Aanwezige fotografen bij uitkijktoren en Brensbrug ook de hele middag geen activiteit bespeurd. Groep was desalniettemin zeer enthousiast over excursie. 
 
Piet Litjens

vrijdag 8 oktober 2010

Vrijdagavond 8 oktober

Met een volgeboekte groep vertrokken we op de warme namiddag richting Brensbrug. Onderweg kwamen we gelukkig al het eerste mannetje tegen, hij stond tussen de rijtjes boompjes een stukje voor de Brensbrug. Ik was mijn telescoop vergeten, maar gelukkig had iemand er eentje bij zich en kon iedereen genieten van het hert (jong mannetje). Bij de Brensbrug was niets te beleven en doorgelopen naar de wildtoren meteen de kinderen een vraag meegegeven waar die poortjes in het raster nou voor zijn. Bij de wildkansel konden we ver weg een hinde zien staan.
Teruglopende naar de Brensbrug begreep ik dat daar een aantal dieren zouden staan: 2 hindes en 2 herten. Af en toe burlde het plaatshert uit het bos.
Het lijkt me dat de groep uit elkaar aan het vallen is en de bronst grotendeels voorbij is. Getuige de ene hinde bij de Grashut, maar ook de twee jonge herten met de 2 hindes bij de Brensbrug.
Ik ben benieuwd naar de komende dagen.

Henk Heijligers

Persbericht Edelherten uitgeburld

Indrukwekkende weken in het Weerterbos


Afgelopen weken organiseerde Stichting het Limburgs Landschap samen met Ark Natuurontwikkeling dagelijks excursies naar de burlende edelherten van het Weerterbos.
Deze Koningen van het Woud hebben inmiddels gezorgd voor het toekomstige nageslacht en langzaam maar zeker keert de rust weer terug in het bos. De bezoekers genoten er in ieder geval met volle teugen van. Zo'n 500 mensen gingen mee met de excursies die werden begeleid door special opgeleide vrijwilligers. Nog vele honderden andere mensen gingen op eigen gelegenheid kijken en luisteren naar de bronst in het Weerterbos.

In de periode september en oktober worden de herten (mannetjes) bronstig en proberen ze de hindes (vrouwtjes) als een roedel bij elkaar te houden. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets, ze proberen zo het alleenrecht te krijgen om met zoveel mogelijk hindes te paren.
In het begin van de bronst gaan herten elkaar te lijf met hun imposante geweien. Diverse bezoekers waren vanaf de wildtoren bij de Grashut getuige van dit fantastische schouwspel. Al na een korte schermutseling was overduidelijk wie de echte Koning van het Woud was en daarmee alle hindes voor zich won. Maar de verliezers worden langzaamaan groter en sterker, dus dat belooft wat voor het komende jaar.

Burlende edelherten
Bijna alle excursiegroepen hebben ook daadwerkelijk edelherten gezien, vaak liet het sterkste hert, (het ‘plaatshert’), zich van zijn beste kant zien door luidruchtig te burlen. Er  waren ook periodes waar de hindes en het hert rustig in een weiland lagen te genieten (van de mooie herfstdagen?). Door het burlen bleven andere mannetjes op afstand, al burlden deze ook regelmatig uitdagend naar het plaatshert. Mocht een van deze herten toch het lef hebben om in de buurt te komen, dan waren een paar stappen in zijn richting al voldoende voor het andere hert om meteen het hazenpad te kiezen om een confrontatie uit de weg te gaan.


Bij bijna alle excursie was duidelijk te zien dat het plaatshert in rondjes achter de hindes aan ging. Een paringsbereide hinde verspreidt een speciale lucht en het was goed te zien dat het hert met  zijn tong en neus probeerde de geschikte hindes te vinden.  Dat lukte, want meerdere excursiegroepen zagen het hert paren met een of meerdere hindes.

Nagenieten
De bronstperiode is nu ten einde, maar de komende periode zal de herfst volop andere sporen gaan achterlaten. De bladeren vallen in prachtige kleuren van de bomen, de paddenstoelen schieten uit de grond en de vogels trekken in grote getale naar het warme zuiden. Er valt dus nog genoeg te genieten. Zeker omdat  alle terreinen van Stichting het Limburgs Landschap gastvrij voor u zijn opengesteld. Voor de volgende edelhertenbronst zult u een jaartje geduld moeten hebben, maar u kunt nog wel nagenieten van de vele ervaringen, foto’s en een filmpjes op www.limburgs-landschap.nl

woensdag 6 oktober 2010

Dinsdagavond 5 oktober


Met zijn vijftienen stonden we gisteren, dinsdag 05 oktober, bij de Brensbrug te kijken naar 15 dieren (hindes met jongen) + het 1e plaatshert. Een half uur eerder was een groepje van vijf incl. jongen aan de rechterkant verdwenen in het bos. Af en toe burlde het hert of snoof het aan een hinde.
Er was weinig activiteit en omdat bijna alle dieren lagen, volgende het hert hun voorbeeld. We hoorden geen geburl van ergens anders. Op weg naar de uitkijktoren heb ik dhr. v. Baaij, een van de gasten en betrokken bij het beheer van de edelherten, gevraagd om op de toren iets over het beheer te vertellen. Wel rekening houdend met het gezelschap. Op de toren vertelde dhr. v. Baaij in zorgvuldige bewoordingen waarom beheer nodig was zolang de dieren in dit omrasterde gebied zaten. Omdat vanaf de hoge uitkijkpost alleen een ree tegen de bosrand te zien was, zijn we weer naar de roedel teruggelopen. Op een afstandje hoorden we het 1e plaatshert burlen en vaag antwoord krijgen. Alle dieren stonden inmiddels en het hert liep flemend achter meerdere hindes aan. Zonder succes! Iets meer activiteit, maar geen dekkingen dus.

Ron Vodegel

dinsdag 5 oktober 2010

Dinsdagochtend 5 oktober

Vanaochtend nog even in het Weerterbos geweest. Om 7.45 stond een deel nog in de beek tussen het weiland en het bos. De groep vertrok daarna snel genoeg het bos in, af en toe burlend.
Na kort tijd verscheen een tweede bok uit het bos, ook die ging richting bos tussen het raster en het weiland.
Gevolgd door een derde bok die via de Grashut langs de beek richting weiland kwam. Hij nam het kleine grasland achter ons en stak zo'n 20 meter voor ons het pad over.

Hij bleef achter op het weiland, na uitgebreid gesnoven en gesnuffeld te hebben, en ging er bij liggen.
Het lijkt of er in het bos tussen het weiland en het raster zich meerdere bokken ophouden, bij het teruglopen hebben we er minimaal twee gezien (zijnde niet het plaatshert). Mogelijk zien zij de kans schoon om een van de hindes af te snoepen van het plaatshert?

Henk Heijligers

Maandag 4 oktober

Gisteravond weer een bronstexcursie gehad, er waren ook drie mensen van de provincie Limburg mee en een persoon van Natuurmonumenten, in totaal 22 personen.

De meeste herten stonden  of lagen op de groene weide rechts van het pad, achter het bruggetje:
het plaatshert en ca. 18 vrouwtjes & kroost. Later verscheen er uit de bossen zo maar een vrouwtje  (had ze zich daar door een ander mannetje laten dekken?) en voegde zich  gezellig bij de andere vrouwtjes.
Het plaatshert liep tussen de herten door, hij dreef ze af en toe van de bosrand vandaan, fleemde en burlde en haalde zijn gewei door de ruigte in de bosrand; het was een enorme tooi geworden van gras en andere slierten. Alsof dat nog niet genoeg was, haalde hij zijn gewei ook nog door de takken, het was een heel spektakel.
Na driekwartier weer verder gelopen naar de wildtoren, omdat het nu wel "saai" werd die uitsloverij.
vanaf de wildtoren nog een groot mannetje gezien en heel ver weg langs de bosrand werd door iemand met telescoop met moeite nog een tweede hert gesignaleerd.

In de schemer teruggelopen naar de hertenwei, daar werd luid en veel geburld. Het plaatshert kreeg vanuit het bos antwoord van een ander hert, een mooie afsluiting van de avond.
Het was 19.45 uur, einde excursie. Sommigen bleven echter nog, zo mooi was het geluid


Hettie Meertens

Burl op L1TV

Zie voor de korte reporatage op L1TV de volgende link:
http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4784466

Henk Heijligers

maandag 4 oktober 2010

Zondagavond 3 oktober

Met een groep van ruim 25 personen op pad. Bij de Brensbrug stond het roedel met plaatshert nu 20 in totaal(19+1). Plaatshert burlde af entoe zwakjes maar de roep werd niet beantwoord. Plaatshert was zijn herfsttooi van vanmorgen alweer kwijt en heeft 2 hindes gedekt of trachten te dekken.
Bij uitkijktoren lag in de wei aan de overzijde van de Oude Graaf het 4-5 jarig hert en op een gegeven moment stond het op liep even te imponeren en burlde eventjes flauw, maar ging daarna achter de struiken weer liggen en was toen niet meer zichtbaar. Enkele mensen meenden even een glimp van een ander hert, dat daar dan ook moest liggen, gezien te hebben maar ik had net op dat moment mijn kijker uitgeleend. Verder stond in dezelfde wei een reegeit met kalf.
Deelnemers waren zeer tevreden over wat ze gezien en gehoord hadden.

Piet Litjens

zondag 3 oktober 2010

Zondagochtend 4 oktober

Na uitleg over het klimaatbos en inleiding over de edelherten begonnen we met 9 personen aan de wandeling. Bij de Brensbrug stond aan de linkerkant op de weide het plaatshert en 2 hindes. De rest van het roedel lag/stond in het struweel. Plaatshert liep af en toe imponerend op en neer en burlde ook af en toe zwakjes. Geen antwoord uit de omgeving en na enkele minuten verdween alles in de bosschage. Bij de uitkijktoren geen enkele activiteit  behalve opmerkelijk veel zwaluwen (groeperend voor de trek?) Wel hoorden wij burlen op de weide bij de Brensbrug.
Op de terugweg stond het roedel (nog altijd 19 in totaal) aan/in de bosrand achter de weide. Een fotograaf vertelde dat hij ca 20 m aan de linkerzijkant van de weide de struiken in was gelopen en dat het plaatshert toen behoorlijk te keer was gegaan wat zeer zichtbaar aan zijn herfsttooi in het gewei was; beide stangen waren overdadig met twijgen en takken versierd. Ook nu weer wat imponerend gedraaf en af en toe wat flemen.
Deelnemers waren zeer geinteresseerd en hadden veel vragen. Allen vonden het een geslaagd uitstapje.

Piet Litjens 

zaterdag 2 oktober 2010

Zaterdagochtend 2 oktober

Vanochtend met een kleine groep vertrokken richting Brensbrug. Dat was meteen raak, het plaatshert met de groep hindes (zo'n 18 stuks) stond hier in het grasland. Het hert liet regelmatig van zich horen door te burlen. Verder was er niet echt veel aktie in de groep en af en toe ging het hert kort achter een hinde aan.
We besloten om door te lopen richting wildtoren. Daar aangekomen was, zoals te verwachten, niets loos op wat koeien en paarden na.

Teruggekomen bij de Brensbrug was de groep vertrokken en stond een hert in het weiland, snuffeld op de plekken waar de hindes hadden gestaan en met zijn gewei door het gras vegend.

Het niet plaatshert vegend door het gras om 'zijn tooi' te verfraaien.
De laatste dagen is naast het leidende hert van de groep met hindes steeds een ander hert in de buurt. Hij wacht zijn kans 'geduldig' af. Hij ruikt en proeft hier de geur van de hindes die in het bos, samen met het hert verdwenen zijn.

Het was duidelijk niet het plaatshert van de groep. Dat bleek even later toen deze 'even' uit het bos kwam. Als een hond met zijn staart tussen de benen maakte het hert de benen.


Er was voor het plaatshert niet veel voor nodig om het andere hert even op zijn nummer te zetten. Alleen al door even uit het bos te komen, ging het andere hert er meteen vandoor. Hij zocht daarna weer snel de gezelschap op van zijn hindes in de relatieve rust van het herfstbos.

Henk Heijligers

Vrijdag 1 oktober

De bronsexcursie van vanavond 17.30 was super, erg van genoten! 20 deelnemers op de lijst en nog twee mensen die ook graag mee wilden. Ze hadden geen reactie meer op de mail gehad. Waarschijnlijk is het kantoor van Lila vrijdag om 16.00 uur dicht?
Opmerking Henk Heijligers, zoals ook duidelijk vermeld op de website is aanmelding mogelijk voor de vrijdag en het weekend tot uiterlijk 12.00 uur.
Natuurlijk heb ik die mensen ook mee genomen. Hoog bezoek, een van de deelnemers maakte zich later bekend als de voorzitter van het Het Limburgs Landschap  Marleen Gresnicht en Mevcrouw Vos.
En de herten winsten dit en lieten zich van hun beste kant zien. Op het eerste weiland rechts stond een kudde van 19 hinden en kalveren en het plaatshert. Een hert werd gedekt door het plaatshert. Dit heet de hertensprong wist iemand met filmcamera, te vertellen. Het dekken duurt nog geen minuut en bij de zaadlozing komen de achterpoten van het Plaatshert ook even van de grond af.
Dan toch nog even naar de toren gelopen. Vanaf de toren op het weiland tegen de bosrand aan de overzijde van de Oude Graaf nog 4, waarschijnlijk mannetjes herten gezien. Een had een mooi volgroeid gewei.
Daarna snel weer terug naar de hindengroep. Hier nog twee herten gedekt zien worden. Het Plaatshert ook flink horen burlen. Leuk om te zien hoe toen de groep in twee groepjes uit elkaar leek te vallen het plaatshert de zaak weer bijeen dreef.

Na afloopt werd ik verlegenheid gebracht door een flinke fooi. Ik wilde dat eigenlijk eerst niet aannemen. Hebben de andere gidsen dit al mee gemaakt? Ik wil het wel investeren in een gezamenlijk ‘pintje pakken’ na afloop van de excursie periode. Goed idee?
Groetjes,  Harry

vrijdag 1 oktober 2010

Donderdag 30 september

De 26 deelnemers waren zeer geïnteresseerd, na de uitleg over de Weerterbossn werden er veel vragen gesteld.
Na deze uitleg liepen we richting de Brensbrug , op het weiland rechts tegen de bosrand,lagen 18 hindes en kalveren en het plaatshert, er was verder geen actie ( geen burlende herten ). Ze bleven rustig liggen. Na een kwartier zijn we doorgelopen richting de uitkijktoren, onderweg bij het grenskerkmonument heb ik een kort verhaal over de geschiedenis van deze kerk verteld. Dit had niets met de bronst/burlexcursie te maken,maar wel met de Weerterbossen.
Na het verhaal van ca. 10 min, liepen we naar de uitkijktoren, daar was geen hert te bespeuren,na een kort verblijf op de toren, zijn we terug gelopen naar het weiland bij de Brensbrug ,het roedel met het plaatshert stonden nu in het midden van het weiland, het plaatshert burlde luid, en kreeg ook reactie vanuit het bos aan de overzijde van de
Oude Graaf. Alle deelnemers hebben genoten en vonden de bronst/burlexcursie geslaagd.

Jan Broers