vrijdag 30 september 2011

Vrijdagavond 30 september

Zeker twintig bezoekers van de meer dan vijftig die we (Bert en ik) op deze mooie avond mochten begeleiden naar de Edelherten kwamen van Eindhoven e.o. Onder meer het gevolg van een publicatie in het Eindhovens Dagblad. De hele grote groep luisterde zeer geïnteresseerd naar ons verhaal.  Het bleek een avond van de Edelhertmannen te worden. Ofschoon op de wei bij de Brensbrug in eerste instantie het hert ontbrak, dat er al dagen tevoren aanwezig was. Aan het begin van het grasland naar de toren toe lag een hert en een tweede stond er vlakbij . De lage zon bescheen hun vachten. Groter kon het contrast niet zijn: het liggende dier roodbruin, het staande donkerbruin. Beide dieren waren even tevoren opgejaagd door het leidhert (info Jan Broers) dat met de hinderoedel in het bosje links van de grenskerk te zien was. De twee herten verplaatsten zich naar rechts van het bosje en tegelijkertijd waagden enkele hinden zich op het grasland. Niet lang, maar lang genoeg om onze bezoekers een plezier te doen. De leidman was actief de roedel te drijven en tegelijk de herten zijn geburl te laten horen. Bij de toren stonden reeds veel andere kijkers en met onze groep erbij werd het letterlijk dringen. De hindegroep konden we in het bosje zien. Ik telde zeventien dieren. Het leidhert had een drukke avond. Kwam links of rechts uit het bosje. Sprong over het draad. Ging burlend richting de twee andere herten en dreigde naar de koeien. Intussen was een burlende vierde man rechts bij de bosrand verschenen. Het werd de show van het leidhert en van burlgeluiden. Op de terugweg in de vallende duisternis zagen we nog een man en achter de wei bij de Brensbrug hoorden we burlen. Een echte mannenavond met veel imponeergedrag. We zagen in totaal vijf herten en de twee onzichtbare verraadden zichzelf door te burlen. De bezoekers konden thuis het verhaal over het Weerterbos en de Edelherten nogmaals lezen a.d.h.v. de folder, die Bert ze gaf.

Ron Vodegel

woensdag 28 september 2011

Woensdagavond 28 september

Op deze woensdagavond was Bert van Dokkum (met assitstentie van Ed Hemmes) aanwezig met een behoorlijke groep van  28 personen. Daarnaast gaf Henk Heijligers een excursie aan de belgische verkenners van het Kempen Broek.
Bij de Brensbrug lag enigszins verveeld een hert in het gras. Bij terugkomst lag deze er nog steeds. Overigens wel af en toe burlend en op dusdanige afstand dat het een voor de fotografen een buitenkansje betrof.
Bij de Grashus was de groep van in totaal 21 hindes met kalveren aanwezig, vergezeld door het hert. Burlen kwam vanaf de Brensbrug, het bosjes bij de Grashut, natuurlijk van het hert bij de groep hindes en uit het bos, rechts van de Grashut. De dieren lieten zich weliswaar goed zien, maar wel van grote afstand.
Het hert bij de hindes ging wel een paar keer in aanval naar de nieuwsgierige koeien.
De opkomende grondmist zorgde voor een extra sfeervolle kijk op de roedel. Mede door het mooie weer wederom een geweldige excursie.

Bert van Dokkum, Ed Hemmes & Henk Heijligers


maandag 26 september 2011

Maandag 26 september, 17.30 uur

Maandagavond zijn we ongeveer 20 mensen op zoek gegaan naar de edelherten in het Weerterbos. Bij de brug over de oude graaf zagen we de edelherten naar het open grasland er achter lopen. Eenmaal omgelopen konden we ze goed zien. Het burlen kwam wat laat op gang zo tegen 19.00 uur. Het was een prachtig gezicht hoe het mooie grote hert daar stond te burlen. De mooie warme avond droeg bij aan een geslaagde excursie.

Bert van Dokkum

zondag 25 september 2011

zondag 25 september, 17.30 uur

Met een groep van 47 deelnemers gingen we op pad, ( de gids Ellen Luijks, Ron Vodegel en Ed Hemmes waren ook aanwezig.) Bij de Brensbrug rechts op het weiland lag 1 hert, zwakjes burlend.
We zijn doorgelopen in de richting van de uitkijktoren, onderweg zagen we 1 hert en 3 hindes tegen de bosrand, links van het grenskerkmonument en hoorden de herten luid burlen (uit de richting van de uitkijktoren).
Bij de uitkijktoren aangekomen stond er 1 hert middenin het grasland tegenover de toren en 1 hert rechts van de toren tegen de bosrand. Omstreeks 18.45 uur ben ik met 32 deelnemers terug gelopen naar de Daatjeshoeve. In overleg met gids Ron, bleven er 15 deelnemers in de hoop meer edelherten te zien en te horen.Samen met Ron hebben ze tot 19.30 uur gewacht en daarna ook terug gelopen naar de Daatjeshoeve. De deelnemers waren zeer enthousiast over wat ze gehoord en gezien hadden.

Jan Broers

Zondag 25 september 7.30 uur

Drieëntwintig vroege vogels stonden op deze mooie en vroege ochtend te trappelen om edelherten te zien. Dus snel op pad voordat de zon al te zeer de omstandigheden beïnvloedt. Op de wei bij de Brensbrug stond een grote man ons met zijn gebrul op te wachten. Het dier liep zo waar nog enkele tientallen meters in onze richting om door de Oude Graaf in het bos te verdwijnen. Tenslotte is een goede start nooit weg. Toen we bij de toren aankwamen liepen de hinden met jongen en een hert langs de bosrand. Het hert bleek even tevoren een interactie te hebben gehad met een tweede hert, de laatste stak daarna al burlend het gebied voor de toren over. De groep verdween later in het bos. Op de toren hoorden we aan de linkerhand een andere man roepen. In ons gezelschap was ook Giel Hermans aanwezig. Bij hem worden de geschoten  herten verder verwerkt. Hij voegde bruikbare informatie toe aan mijn verhaal.

Ron Vodegel

zaterdag 24 september 2011

Zaterdagavond 24 september

Zaterdagavond om ca 17.30 lagen er bij de hoogspanningsmast in de weide rechts van de uitkijktoren het plaatshert en ca 14 hindes en kalveren. In het begin weinig activiteit maar op een gegeven moment begonnen de hindes wat te grazen en ook de kalveren kwamen in beweging. Opeens burlde er een hert in de bosschahe achter de weide. Het plaatshert kwam daarop direct in actie en burlde terug. Een groot hert en een halbstarke kwamen op gepaste afstand toen uit het bos en het plaatshert begon te imponeren. Na enkele minuten begon het plaatshert richting de 2 andere herten te trekken en er werd regelmatig geburld, waarbij er ook nog een hert vanuit het bos mee ging doen. Het kwam niet tot een echte confrontatie en na een tijdje trok het grootste uitdagend hert zich terug in het bos.
Volgens toeschouwers heeft er om ca. 16.30 uur wel een kleine schermutseling tussen 2 herten plaatsgevonden.
Het plaatshert fleemde maar heel af en toe maar probeerde wel steeds de hindes en kalveren bij elkaar te houden.

Piet Litjens

Zaterdag 24 september, 7.00 uur

In deze vroege ochtend [7.00 uur ] stond een behoorlijk groep enthousiaste natuurliefhebbers al te wachten op de excursie. Bij de Brensbrug was niets te beleven, doorlopende naar de Grashut was het geburl duidelijk hoorbaar. In de omgeving liepen een aantal herten [foto Henk Heijligers] en de groep hindes (17 stuks, inclusief kalveren) stond op het weiland rechts van de wildtoren.
De groep liet zich goed zien en ook de herten die apart stonden probeerden af en toe het hert bij de hindes uit te dagen. Het is nog even de vraag hoe het gaat lopen, maar de strijd is nog niet gestreden .......De herten sprongen regelmatig soepel over het prikkeldraad [foto Hans Smulders].

Henk Heijligers

vrijdag 23 september 2011

Vrijdag 23 september 17.30 uur

Vijfenveertig belangstellenden zagen zevenentwintig edelherten. In het begin leek het er niet op dat we veel dieren zouden aantreffen. De wei bij de Oude Graaf was leeg ook in het bos daartegenover was niets te zien. Onderweg kwamen we Jaap tegen die terugkwam met een groep. Hij vertelde dat in het weiland rechts van de toren een hert lag en een hert en hinde bij de bosrand tegenover de toren. Dat was ook het geval toen wij er aankwamen. Verder stond er in het bos achter de hoogspanningsmast in het weiland rechts een hinde. Ik zei tegen de anderen twintig minuten geduld te hebben. En inderdaad verschenen na die tijd de hinden en jongen (21 totaal)  met een hert bij de hoogspanningsmast. Het burlen was al een tijdje aan de gang.  Het hert dreef de groep bijeen. Een paar keer verdween hij in het bos. Eén maal verscheen een andere man tijdens zijn aanwezig bij de groep hinden. Toen het eerste hert terugkwam, ontstond een interessante situatie. Twee herten bij de dames. Beide dieren liepen burlend op elkaar af. Tot de nieuwkomer het op een lopen zette en over het hek springend richting toren verdween. Op de terugweg zagen we nog twee herten, waarvan een jonge man op de wei bij de Oude Graaf. De hele groep belangstellenden begaf zich in de schemer uiterst tevreden huiswaarts.
 
Ron Vodegel

donderdag 22 september 2011

Donderdag 22 september 17.30 uur


Na een korte inleiding voor de 14 deelnemers bij de Daatjeshoeve richting de Brensbrug vertrokken met 14 deelnemers en bij ij de ingang van de omheining ( wildrooster/ tourniquet ) heb ik een verhaal gehouden over de edelherten (met dank aan Jaap van Baaij). We hoorden hier het burlen; het kwam uit de richting van de uitkijktoren. Onderweg naar de Brensbrug hebben we nog stilgestaan bij wildwissels en pootafdrukken van edelherten.Op het weiland rechts van de Brensbrug was geen hert te bespeuren.We zijn verder gelopen richting de
uitkijktoren, onderweg nog stilgestaan bij diverse interessante zaken, zoals reeënpoortjes, ,jacht en het grenskerkmonument.Bij de uitkijktoren aangekomen stond Toos op het wildrooster bij de ingang ,en jawel hoor, een plaatshert en 12 hindes en kalveren rustend. Je kon ze helaas moeilijk zien, ze lagen achter een rij bomen, Toos vertelde ons dat ze nog 2 herten ( al burlend ) had gezien op het weiland rechts van de uitkijktoren, maar die waren het bos ingelopen.
Na in alle rust de edelherten bekeken te hebben, zijn we terug gelopen naar de Daatjeshoeve.De deelnemers waren zeer enthousiast over wat ze gezien en gehoord hadden.

Jan Broers

woensdag 21 september 2011

Woensdag 21 september

Vanmorgen, woensdag, met Jo en Bert veldles in het Weerterbos gehad.
Toen ik om 8.30, net nadat een "buldozer" het gebied ingereden was, bij uitkijktoren aan kwam liep er een hert op de weide rechts van de uitkijktoren dat een keer burlde. Ongeveer midden op de wei voor de uitkijktoren was een ander hert aan het vegen. Toen we om 9 uur met de kinderen op de uitkijktoren stonden kwamen er uit het bosje, links achter het Grenskerk monument, uiteindelijk minstens 16 hindes met kalveren te voorschijn of bleven net in de rand van het bosje hangen. Al snel voegde zich een hert bij het roedel maar hij probeerde nog niet om het roedel bij elkaar te houden. Het hert dat op de rechterweide was geweest en zich teruggetrokken had in het bos burlde een keer wat prompt de reactie van het plaatshert uitlokte.
Gistermorgen, om 8.30 uur,  toen wij een rondje liepen met Jos was er enige activiteit in het linkerbos achter de Brensbrug recht tegenover de weide. Een groot hert kwam op een gegeven moment uit het bos en ging op het paadje langs de Oude Graaf wat imponeren.
Het lijkt erop dat de bronst nu op gang komt en hoop dat Jan donderdag wat spektakel ziet.

Piet Litjens

maandag 19 september 2011

Zondagochtend 17 september

In de vroege zondagochtend met een kleine en enthousiaste groep op stap. Bij de eerste excursie is het natuurlijk  altijd afwachten en bij het weiland van de Brensbrug viel niet veel te beleven. Wel zagen we langs de beek kijkende dat bij de Grashut wel een aantal hindes stonden. Op het wandelpad bij de Brensbrug stak overigens ook nog een edelhert over.
Aangekomen bij de wildtoren van de Grashut was daar de hele groep te vinden: 20 hindes (inclusief kalveren) vergezeld door het hert (mannetjes edelhert). Weliswaar op een behoorlijke afstand, maar wel goed te bekijken. Andere herten waren zeker aanwezig, maar bleven op gepaste afstand. Het burlen van verschillende herten was ook goed te horen.
Spectaculair der werd het toen twee imposante herten op enkele tientallen meters voor de toren langs liepen (foto Henk Heijligers).

Henk Heijligers

woensdag 7 september 2011

Woensdag 7 september

In het bosje links van de Grenskerk waren veel hindes met jongen. Vanaf het pad waren ze duidelijk zichtbaar. Even later was een man (waarschijnlijk het leidhert) in de groep zichtbaar. Een viertal mensen die ook naar de edelherten zochten, heb ik bij de toren naar de plek gewezen. Tegen de schemer zag ik vanaf de toren eerst de man uit het bosje richting bos aan de overkant lopen. Na een minuut of tien kwam de hinderoedel te voorschijn. In de toenemende schemer telde ik 14 hindes en 7 kalveren. De groep liep niet het hert achterna, maar bleef op het grasland bij de koeien fourageren.
Bij waarneming vanaf het pad zag ik het hert een fleemachtige houding aannemen. Ook de stand van kop en bek wezen duidelijk in die richting. De indringende geur van de edelhert was waarneembaar.
Deze geur snoof ik ook op, toen ik terugging naar Daatjeshoeve en op nog geen twintig meter een drietal jonge edelhert-mannen mijn pad kruisten, toen ze het pad vanaf het grasveld bij de Brensbrug overstaken.

Ron Vodegel

donderdag 1 september 2011

Zondagavond, 4 september

Op zondagavond 4 september rond 20.00 uur op het veld rechts van de uitkijktoren 2 reeen en 7 edelherten (4 hindes en 3 kalveren). Mogelijk dat in het bos nog enkele dieren stonden, maar dat was helaas niet te zien. Op het weiland bij de tourniquet stonden nog 2 reeen en 1 hert (mannetje edelhert), met een prachtig volgroeid gewei.

Verder nog geen aanwijzing voor het begin van de bronst.

Ellen Luijks