zondag 23 september 2012

Zondag 23 september: bijna de complete groep Edelherten

Op deze ochtend zagen 16 bezoekers bij het begin van de open plek op weg naar de toren de bijna voltallige groep Edelherten.
Eerst waren er drie oudere herten en vier spitsers (één-jarige mannen) in elkaars gezelschap. Toen we verder richting toren liepen, lag het hindenroedel met het leidhert rechts van het kleine bosje. Op gegeven moment renden meerdere hinden achter het bosje richting begin van de open plek. De andere hinden met jongen en leidhert volgden eveneens rennend.
Wij lieten de toren voor wat het was en gingen heel voorzichtig terug. Onze voorzichtigheid, waarbij we letten op de alertheid van de hinden, werd beloond met een blik op niet minder dan 23 edelherten: het hindenroedel met leidhert - zestien dieren en daar achter de zeven eerder genoemde mannen (op foto ontbreken twee van die zeven). Het gebied herbergt 27 edelherten we hadden een score van meer dan 85%. (Foto's Ron Vodegel)


Met zoveel mannen is zijn buurt moest het leidhert met zijn geburl zijn dominante plaats doen gelden. Soms beantwoord door een van de concurrenten. Wat wilden wij nog meer als aandachtige toehoorders.
Ook nu zijn diverse bezoekers op het bronstgebeuren afgekomen n.a.v. het artikel in het AD van zaterdag 14 september. Om op tijd met de excursie mee te gaan moesten sommigen al om 05.00 uur hun bed verlaten. Het beloofde”Edelhertengarantie in Kempen~Broek “ werd ook dit keer nagekomen.
Een van de hinden heeft een band om de hals waarop de verplaatsingen van het dier in het verleden kon worden gevolgd.

"Rondje hinden opjagen" door het leidhert.


Ron Vodegel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten